Các trường hợp đổi trả:

– Lỗi thông số kỹ thuật, lỗi phát sinh từ nhà sản xuất (trong vòng 7 ngày).

– Hàng hóa cũ, quá hạn sử dụng… trước khi giao cho khách hàng (trong vòng 01 ngày)

– Hàng hóa không đúng trong đơn đặt hàng (trong vòng 3 ngày)

Hình thức đổi trả:

– Đổi mới sản phẩm trong thời gian sớm nhất (chậm nhất là bằng thời gian giao hàng lần đầu)

– FHFOOD chi trả toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến đổi trả sản phẩm do lỗi của PHFOOD hoặc sẽ thanh toán lại cho khách hàng trong trường hợp khách hàng đã chi trả chi phí đổi trả, bằng hình thức tiền mặt (tại văn phòng GGS) hoặc chuyển khoản qua tài khoản do khách hàng cung cấp.

– Thời gian thanh toán chi phí đổi trả: 01 ngày kể từ ngày hoàn thành việc đổi trả và đủ hồ sơ từ phía khách khàng cung cấp về chi phí đổi trả.

– Đổi mới sang sản phẩm tương đương hoặc có giá trị khác (bù thêm hoặc trả lại tiền chênh lệch) trong trường hợp hết hàng hoặc nếu khách hàng đồng ý.